En gränslös opinionsbildning

Under drygt 20 års tid har vi bedrivit ett framgångsrikt opinionsarbete mot främlingsfientlighet och rasism. Mötesplatser och möten mellan människor är viktiga för att föra en demokratisk dialog och förändra beteenden och attityder. Manifestationer och insändare, seminarier och utbildning, skolinformation och kulturevenemang är exempel på  aktiviteter som vi arrangerar.

 

Den opinionsyttring som märks mest är givetvis vår nationella manifestationsdag den 5 december klockan fem i tolv. Sedan ett par år hålls nu också 5i12-manifestationer i riksdagen och EU-parlamentet. En resa i opinionsbildning från torget i Härnösand till EU-parlamentet i Bryssel. 

 

Vi tar bestämt avstånd från allt våld men ser gärna spektakulära aktioner. Alla våra initiativ grundar sig på principen om människors lika värde. Vi anser att många av orsakerna till den diskriminering som idag sker finns att söka i de maktstrukturer som finns i hela samhället. Mycket av den dagliga diskrimineringen som sker i arbetslivet, bostadskön, banken eller i politiken är "omedveten" och bottnar i de fördomar som vi alla har och som vi måste bli mer medvetna om. Därför måste både beteenden och attityder förändras. Det gäller inte minst politiker, företagsledare och andra personer i ledande ställning med stort inflytande. Därför är frågan om integration och mångfald ytterst en demokratifråga och därför fokuserar vi på opinionbildning, utbildning och information. IT och Internet är viktiga redskap i det arbetet.

 

En vikitig grundbult i vårt opinionsarbete är också en bred samverkan med olika aktörer. Det görs många fina insatser runt om i landet av många eldsjälar men vi skulle bli starkare om vi agerade tillsammans, även om vi har olika åsikter om de bästa lösningarna. Det här innebär också att alla har ett eget ansvar i de här frågorna. Frågan om människors lika värde kan inte "delegeras" till någon annan. Du måste själv ta ställning!

 

 

  
5i12Logo  

                       

5i12-Centrum

Villavägen 29 871 62 Härnösand.
info@5i12.se Tel:070-357 45 95, Bankgiro 145-1491